W poszukiwaniu szans i silnych stron biznesu. Biznesplan: analiza strategiczna

49,00  netto